Onderhoudsgeld - Geef uw ex-partner wat hem of haar toekomt.
Wat is het doel van onderhoudsgeld ? Het moet een manifest verschil in inkomen tussen voormalige huwelijkspartners compenseren.
Het onderhoudsgeld moet ervoor zorgen dat beide partners na de ontbinding van het huwelijk eenzelfde levensstandaard kunnen blijven aanhouden.
In het nieuwe artikel 301 BW (sedert 2007) wordt er uitgegaan van het principe dat er bij een echtscheiding géén schuldige partij is. Onderhoudsgeld houdt dus zelfs geen vermoeden van schuld in en is uitdrukkelijk geen vergoeding die betaald moet worden door een partner die in de fout ging.

Is onderhoudsgeld altijd verschuldigd ?
Nee, er moet een staat van behoefte bestaan. Dit is een situatie waarbij de betrokkene, gelet op zijn opvoeding, levenswijze in het verleden en sociale stand, in een staat van behoefte verkeert. Als beiden al tijdens het huwelijk over vergelijkbare inkomsten beschikten, is de kans klein dat onderhoudsgeld verschuldigd is, tenzij dan voor de kinderen.
De wet laat een heel grijze zone die door de rechtspraak ingevuld moet worden.

Onderhoudsgeld wordt beperkt in de tijd.
Het onderhoudsgeld wordt beperkt in de tijd tot maximaal dezelfde periode als de duur van het huwelijk dat aan de scheiding vooraf ging.
Het kan ook nooit meer bedragen dan één/derde van het netto-inkomen van degene die het verschuldigd is.

Maar ...
Wie moet betalen kan het onderhoudsgeld voor 80 % aftrekken van de belastingen, op voorwaarde :
- dat de betalingen regelmatig gebeuren (maandelijks of per kwartaal bijvoorbeeld); zodra de interval groter is dan 3 maanden valt de aftrekmogelijkheid weg, tenminste als het om betalingen in cash gaat
- het moet gaan om betalingen aan iemand in wiens levensonderhoud je moet voorzien overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek nl. kinderen en/of voormalige partner;
- de begunstigde mag geen deel uitmaken van het gezin van de onderhoudsplichtige
- de ontvangende partij wordt op 80 % van de onderhoudsgelden belast tegen het marginale tarief.