Wat is bemiddeling ?

Het oplossen van conflicten
Conflicten zijn van alle tijden. Gezien onze samenleving steeds complexer wordt, neemt het aantal conflicten bovendien alsmaar toe.
Vaak worden conflicten uitgeklaard na een lange strijd voor een rechtbank, maar het kan ook anders.

Bemiddeling als alternatief
Bemiddeling is een nieuwe techniek om conflicten op te lossen. Bij bemiddeling wordt een conflict niet beslecht door een derde (zoals bv. een rechter zou doen). De betrokken partijen spelen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing waarmee iedereen tevreden is. Dit onder begeleiding van een getrainde bemiddelaar.

De rol van de bemiddelaar
Sommige notarissen, advocaten en mensen uit de sociale sector hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling.
Zij zijn 'erkend bemiddelaar'. Dankzij hun opleiding en ervaring zijn zij uitstekend geplaatst om mensen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor hun familiale of zakelijke verplichtingen.


Bemiddeling - echtscheiding en kinderen ?

Wanneer ouders apart gaan wonen. Wat moet moet dan geregeld worden ?
GEZAG : Een ouder die gezag heeft mag over het kind belangrijke beslissingen nemen. Als ouders samenwonen moeten zij samen de grote beslissingen nemen. Dat verandert niet als ze apart gaan wonen, tenzij heel zelden. Met gezagsco-ouderschap hebben de ouders alle twee evenveel gezag.
VERBLIJF : er zijn verschillende verblijfsregelingen mogelijk. Het kind blijft evenveel tijd bij elke ouder, bijvoorbeeld een week bij de moeder en een week bij de vader. Dat is verblijfsco-ouderschap. Dat is niet verplicht. Dat kan. Het kind kan ook meer tijd bij de één dan bij de ander verblijven. Het is belangrijk dat het kind mee betrokken wordt in deze beslissing, zonder het kind zelf te laten beslissen. Doch rekening houdende met de wensen van het kind kan een gunstige regeling worden uitgewerkt.
KOSTEN : de beiden ouders betalen voor het eten, kleren, school en alles wat het kind nodig heeft. Dat moet. Meestal zorgt één ouder ervoor dat alles wat nodig is wordt gekocht of betaald. Deze ouder koopt de kleren en betaalt de rekeningen van de school. Hij of zij gebruikt daarvoor eigen geld plus geld van de andere ouder. De andere ouder geeft de ouder die de kosten betaalt elke maand geld voor het kind. Dit geld noemt men onderhoudsgeld of alimentatie.